ACCESORIOS PARA PFF-5
  Broca diámetro 6x45
  Broca diámetro 8x55
  Broca diámetro 10x60
  Broca diámetro 12x70
  Broca diámetro 15x80
  Broca diámetro 15x170
  Barrena diámetro 16x268

  Barrena diámetro 18x250
  Barrena diámetro 21x250
  Barrena diámetro 24x300
  Barrena diámetro 21x600
  Barrena diámetro 30x300
  Barrena diámetro 30x600
  Portatallante 250 mm. rosca LBS
  Portatallante 500 mm. rosca LBS
  Portatallante 750 mm. rosca LBS
  Tallante carburo diámetro 40 rosca LBS
  Tallante carburo diámetro 50 rosca LBS
  Tallante carburo diámetro 60 rosca LBS
ACCESORIOS ESPECIALES PARA PFF-5
  Barrena diámetro 19X600
  Barrena diámetro 32X600
  Portatallante minicono 300 mm.
  Tallante carburo minicono diámetro 16
  Tallante carburo minicono diámetro 18
 

Tallante carburo minicono diámetro 20

  Portatallante cono 1/10 long. 300 mm.
  Portatallante cono 1/10 long. 600 mm.
  Portatallante cono 1/10 long. 1000 mm.
  Tallante carburo cono 1/10 diámetro 22
  Tallante carburo cono 1/10 diámetro 24
  Tallante carburo cono 1/10 diámetro 26
  Tallante carburo cono 1/10 diámetro 30
  Portatallante cono 1/12 long. 300 mm.
  Portatallante cono 1/12 long. 600 mm.
 

Portatallante cono 1/12 long. 1000 mm.

  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 32
  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 34
  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 36
  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 40
  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 45
  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 50
  Tallante carburo cono 1/12 diámetro 60
ACCESORIOS PARA G5DP
  Pica P-173H6 Long. 325
  Pica P-173H6 Long. 450
  Cincel P-173H6 Long. 325
  Cincel P-173H6 Long. 450
  Portabujardas P-173H6
  Bujarda acero 16 dientes
  Bujarda acero 25 dientes

  Bujarda acero 36 dientes
  Bujarda carburo 9 dientes
  Bujarda carburo 16 dientes